Jarosław Baranczenko

Prezes Zarządu

Mirco Cauz

Członek Zarządu

Luigi Rossi Luciani

Członek Zarządu

 

Katarzyna Proskień

Prokurent

 
 
 

 

zarzad