Stacja odwróconej osmozy firmy Carel. Urządzenia tego typu (WTS) są stosowane do przygotowania wody zdemineralizowanej bez użycia kwasu solnego i wodorotlenku sodu.

wts-large-stacja-odwroconej-osmozy-carel-nawilacze
WTScompact-carel-stacja-odwroconej-osmozy
wts-large-stacja-odwroconej-osmozy-carel-nawilacze WTScompact-carel-stacja-odwroconej-osmozy

Stacje odwróconej osmozy firmy Carel współprają z adiabatycznymi nawilżaczami wysokociśnieniowymi humiFog, na sprężone powietrze mc multizone, izotericzne grzałkowe heaterSteam i gazowe gaSteam. System działa również w połączeniu z systemem adiabatycznego chłodzenia ChillBooster.


Urządzenia tego typu są stosowane do przygotowania wody zdemineralizowanej bez użycia kwasu solnego i wodorotlenku sodu. Stosowane są m.in. w kotłowniach, ciepłownictwie, szpitalach, stacjach dializ i laboratoriach, do uzdatniania wody technologicznej przy produkcji leków, w przemyśle chemicznym, jak również w połączeniu z instalacjami nawilżającymi.