REGULAMIN PROMOCJI „KUPUJ GREE, ODWIEDZAJ NABLIŻSZYCH W ŚWIĘTA ZA FREE!”

 

1. Organizatorem promocji jest firma Free Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000198686.

2. Promocja trwa od 01.12.2017r. do 31.12.2017r. lub do wyczerpania kart.

3. Promocją objęte są urządzenia z aktualnego Cennika Gree na sezon 2017.

4. W promocji mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na montażu urządzeń klimatyzacyjnych - Instalator. Z promocji wyłączeni są pracownicy organizatora wraz z członkami ich rodzin nawet jeżeli prowadzą działalność opisaną w zdaniu poprzedzającym.

5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim zainteresowanym Instalatorom w siedzibie organizatora.

6. Zasady promocji:

a) Zakup urządzeń klimatyzacyjnych Gree o wydajności chłodniczej do 6kW premiowany jest kartą paliwową BP o nominale 50 zł, natomiast zakup urządzeń powyżej 6kW bonami BP o łącznej wartości 100 zl.

7. Nagrodę otrzyma każdy Instalator, który spełni warunki zawarte w regulaminie z zastrzeżeniem punktu 2.

8. Nagrodą w promocji jest karta BP Super Card o wartości 50 zł. Karta BP Super Card uprawnia do zakupu wszystkich produktów i usług dostępnych na stacjach BP.

9. Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Instalatora, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 4 zdanie 1 niniejszego Regulaminu.

10. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą: przedstawiciele Free Polska oraz Alfaco Polska

11. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem organizatora wymienionego w punkcie 1.

12. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.