Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail publikacji i informacji zawierających materiały informacyjne i reklamowe zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Alfaco Polska Sp. z o.o. ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Alfaco Polska Sp. z o.o. nigdy nie przekazuje adresów innym podmiotom. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera - jego adres zostaje bezpowrotnie usunięty z bazy serwisu