Nowe funkcje humiFog direct rodziny wysokociśnieniowych nawilżaczy adiabatycznych do bezpośredniego zastosowania w pomieszczeniach.

Innowacje są wynikiem postępu technologicznego i ulepszonego oprogramowania, które doprowadziły do ​​znaczących zmian w produkcie, poprawiając zarówno jego funkcjonalność, jak i użyteczność.

Nowa wersja wyświetlacza, nazwana pGD EXPERIENCE lub pGDX, została zaprojektowana, tak aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Od estetyki po wydajność, łatwość obsługi i spójność z poprzednią wersją, wszystkie funkcje wyświetlacza mają  na celu uproszczenie dostępu do dostępnych informacji. Terminal graficzny z ekranem dotykowym 4,3 ”posiada interfejs z animowanymi kolorowymi ikonami do wykonywania wszystkich konfiguracji nawilżacza i operacji programowania. Dzięki nowemu terminalowi z wyświetlaczem graficznym nawet mniej doświadczeni użytkownicy mogą szybko i intuicyjnie uzyskać dostęp do najczęściej używanych funkcji urządzenia (np. Włączanie / wyłączanie, ustawianie wartości zadanej itp.) oraz szeregu informacji, takich jak stan urządzenia i odczyty czujników.

Zmienione numery seryjne rodziny humiFog funkcjonują od 03 czerwca 2019 roku. Nowa wersja jest całkowicie kompatybilna z poprzednią, proces PHASE IN / PHASE OUT będzie bardzo szybki i zostanie zakończony do końca lipca. Aktualne kody stacji pompowej HumiFog będą zawierały zmienioną ostatnią cyfrę w celu wskazania aktualnej  wersji 1 produktu.

Nowe oprogramowanie 2.1 zawiera ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji, w tym aktywacja pompy podczas cyklu „mycia”. Skraca to czas przed ponownym rozpylaniem, zapewniając wyższą wydajność nawet w szczególnie złożonych systemach. Aby ułatwić interpretację i zachować tę samą terminologię, która jest już stosowana w innych modelach nawilżaczy, nazwy niektórych parametrów zostały zmienione i można uzyskać do nich dostęp z menu „c.Configurations”. Zmieniono również  niektóre aspekty logiki aktywacji tych parametrów, zoptymalizowano i dostosowano je do stanu pracy nawilżacza. Środki te zwiększają jakość rozpylania wytwarzanego przez humiFog direct, jeszcze bardziej zmniejszając ryzyko niepożądanego kapania i unikając jakiegokolwiek ciśnienia wstecznego w linii wodnej kabiny nawilżacza Humifog, zwiększając tym samym jego niezawodność mechaniczną.

 Serwer internetowy ma nowy układ graficzny oraz tryb dostępu za pośrednictwem adresu IP (np. 10.10.7.198). Strona główna nowego serwera internetowego zawiera szereg informacji w czasie rzeczywistym o stanie jednostki i strefy. Funkcja emulacji pGD1 umożliwia bardziej zaawansowaną konfigurację urządzenia. Dostęp do parametrów nawilżacza, alarmów i zmiennych jednostkowych można uzyskać w prosty i intuicyjny sposób, z możliwością eksportowania i importowania informacji. Dodatkowo tworzenie wykresów z żądanymi zamiennymi w czasie rzeczywistym, można wybrać według potrzeb i pogrupowanych kategorii.

 humiFog direct jest kompatybilny z lokalnym systemem nadzoru Carel boss i mini boss, który obejmuje nową wtyczkę Usage Balancer, która upraszcza zarządzanie witryną, maksymalizując synergię między jednym lub większą liczbą nawilżaczy. Usage Balancer może odczytywać jedną lub więcej czujników, które można pogrupować zgodnie z wymaganiami, na przykład w celu sterowania dwoma strefami bezpośrednimi humiFog przy użyciu dwóch odrębnych grup czujników.

 Urządzenie można podłączyć do urządzenia tERAbox do zdalnego nadzoru przez portal tERA cloud. tERAbox, za pośrednictwem sieci komórkowej, okresowo wysyła zarejestrowane dane do portalu chmury tERA. Dostęp do portalu możliwy jest zdalnie na dowolnym urządzeniu elektronicznym z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon itp.) .

 Wprowadzono również nowe kolory obudowy, dotychczasowe szare zamieniono na kolor biały dla panelu przedniego i czarny dla pozostałej części.