CAREL uruchomił stronę healthcare.carel.com oraz hashtag #CARELcares w mediach społecznościowych, pod którym pojawiać będą się informacje dotyczące ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia.

W tym szczególnie delikatnym momencie, CAREL chcę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, wprowadzając na rynek nową stronę internetową poświęconą w całości opiece zdrowotnej healthcare.carel.com.

„Naszym celem jest pomoc w szerzeniu świadomości na temat pozytywnych relacji między kontrolą wilgotności a zdrowiem ludzi ”- komentuje Stefano Ruzzon, HVAC Projects and Dealers Group Head of Sales. „Za pośrednictwem nowej strony internetowej zamierzamy rozpowszechniać wiedzę, która przyczyni się do tworzenia zdrowych środowisk, w których zapobiegać będzie się rozprzestrzenianiu infekcji, zwiększy się produktywność i zapewniony będzie komfort pacjentów i personelu medycznego ”.

Dzięki trzem różnym sekcjom tematycznym, strona podkreśla związek między kontrolą wilgotności i jakością powietrza, a tym samym wpływem na dobre samopoczucie. Zawiera zarówno diagramy techniczne oficjalne raporty, wzorcowe przykłady zastosowań, przedstawiając szeroki przegląd tematu dla różnych czytelników.

„Strona internetowa poświęcona opiece zdrowotnej jest zaprojektowana przede wszystkim dla konsultantów, którzy potrzebują niezawodnych narzędzi edukacyjnych przed wyborem zaawansowanych rozwiązań dla placówek opieki zdrowotnej ”, dodał Ruzzon. " Mamy jednak nadzieję, że strona może być również użytecznym narzędziem dla użytkowników końcowych, źródłem cennych informacji dotyczących wpływu wilgotności względnej na ich zdrowe środowisko pracy”.

#CARELcares

Dzięki doświadczeniu i wiedzy CAREL jest idealnym partnerem, którego rozwiązania gwarantują skuteczną kontrolę jakości powietrza w pomieszczeniach.

Hashagag #CARELcares koncentruje się na ludziach, ich zdrowiu i samopoczuciu.

 https://healthcare.carel.com/