Alfaco Polska już po raz ósmy została uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu 2020.

Ranking organizowany przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu od 2000 roku wyróżnia najdynamiczniej rozwijające się, transparentne małe i średnie przedsiębiorstwa. Można stwierdzić crème de la crème polskiej gospodarki.

O miejscu firmy na liście rankingowej, której autorem jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów osiągnięty w ciągu trzech badanych lat.