Rada Dyrektorów CAREL Industries zatwierdziła skonsolidowane wyniki na dzień 31 marca 2022 r.,

ze skonsolidowanymi przychodami w wysokości 128,9 mln euro, co oznacza wzrost o 32,1% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2021 r. i skonsolidowany zysk EBITDA w wysokości 27,2 mln euro.

Podobnie jak w 2021 r., po raz kolejny w pierwszym kwartale tego roku pojawił się silny popyt we wszystkich segmentach HVAC i chłodnictwa, ze szczególnym przyspieszeniem w niektórych zastosowaniach, takich jak pompy ciepła, centra danych i jednostki końcowe, związane z oczyszczaniem i nawilżaniem powietrza. Dzięki ważnym inicjatywom podjętym przez CAREL w 2020 i 2021 roku w celu zagwarantowania większej odporności i elastyczności produkcji, Grupie udało się zaspokoić znaczną część zapotrzebowania, mimo że scenariusz pozostaje dość trudny pod względem niedoboru surowców i komponentów elektronicznych, oprócz dużej niestabilności geopolitycznej spowodowanej konfliktem między Rosją a Ukrainą.

 

Oświadczenie Dyrektora Naczelnego

Francesco Nalini, Dyrektor Generalny Grupy, skomentował: „Wyniki odnotowane w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku są znaczącym rekordem dla Grupy, ponieważ ostatni kwartał był piątym z rzędu, w którym organiczny wzrost przychodów przekroczył dwucyfrowe procenty. Strategia ciągłego rozwoju, która zawsze opierała się na innowacyjności i przewidywaniu potrzeb Klienta, w której umiejętność dostosowania się do nieoczekiwanych i krytycznych scenariuszy odgrywa fundamentalną rolę. Ta ostatnia cecha była również fundamentalna w tym scenariuszu, charakteryzującym się szczególnie niepewnym krajobrazem geopolitycznym, trudnościami w dostawach towarów/sprzętu elektronicznego i wynikającym z tego uogólnionym wzrostem cen. W ciągu ostatnich 18 miesięcy wdrożyliśmy szereg środków zaradczych, w tym przeprojektowanie niektórych naszych produktów w celu wykorzystania alternatywnych mikroprocesorów (chip-pivoting), zamówienia o dłuższych terminach oraz znaczny wzrost zapasów, które zwiększyły elastyczność strukturalną naszych zakładów produkcyjnych. Wszystko to pozwoliło na zaspokojenie dużej części popytu występującego w niszach, w których działa Grupa, popytu dynamicznie rosnącego, podtrzymywanego przez trendy, w tym zrównoważony rozwój, elektryfikację i efektywność energetyczną. Najbliższe kwartały pozostają bardzo wymagające: na chwilę obecną nie widać oznak poprawy zjawiska związanego z niedoborem surowców ani oznak spowolnienia inflacji. Mimo to Grupa będzie nadal realizować strategiczne wytyczne, które ukierunkowały jej działania w ciągu ostatnich kilku lat, z odwagą i optymizmem realizując cele wzrostu i rozwoju.”