Rada Dyrektorów CAREL Industries zatwierdziła skonsolidowane wyniki na dzień 31 marca 2022 r.,

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego zaprezentowana będzie nowa rodzina wysokociśnieniowych nawilżaczy adiabatycznych humiFog Multizone Touch, opracowanych zarówno do nawilżania w centralach wentylacyjnych oraz do zastosowań w pomieszczeniach.

Zapraszamy na Dni Otwarte Alfaco do naszych oddziałów!