Presostat do central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Presostat różnicowy  stosowany jest w centralach klimatyzacyjnych, kanałach wentylacyjnych itp. Kontroluje zabrudzenia filtrów, pracy wentylatorów, stan otwarcia/zamknięcia przepustnic powietrza,  stopień oszronienia wymiennika freonowego oraz przepływ powietrza w kanałach.

201504221412514062