Swep jest wiodącym na świecie dostawca kompaktowych lutowanych wymienników ciepła BPHE. Produkty te są stosowane tam gdzie ciepło musi być efektywnie przenoszone do instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych i przemysłowych.

wymiennik-ciepla-swep
wymienniki-ciepla-swep
wymiennik-ciepla-swep wymienniki-ciepla-swep

 

Wymienniki BPHE

Wymiennik ciepła BPHE w zasadzie składa się z szeregu płyt o rowkowanej powierzchni umieszczonych między przednią a tylną częścią obudowy pakietu. Pakiety płyt pokrywy składają się z płyt uszczelniających, pierścieni zaślepiających i płyt osłonowych. Złącza są zamontowane na płytach osłonowych i można je dostosować do określonych potrzeb rynkowych i aplikacyjnych. W procesie lutowania próżniowego złącze lutowane wykonuje się we wszystkich punktach styczności podstawy z materiałem wypełniającym. Ta konstrukcja tworzy wymiennik ciepła składający się z dwóch oddzielnych kanałów lub obiegów.

Płyty uszczelniające są stosowane do oddzielania przestrzeni między płytą osłonową oraz pierwszą i ostatnią płytą kanałową. Liczba płyt osłonowych jest różna, np. dla różnych typów i rozmiarów wymienników BPHE oraz ich ciśnień znamionowych. Niektóre wymienniki BPHE mają pierścienie zaślepiające do oddzielania przestrzeni między płytą kanałową i płytą osłonową. W niektórych z nich pierścienie zaślepiające są zintegrowane z płytą osłonową i pierwszą/ostatnią płytą kanałową.

 

Typy płyt i kanałów stosowanych w wymiennikach BPHE

Niektóre wymienniki BPHE są dostępne z różnymi typami płyt kanałowych o różnych wzorach jodełkowych. Zaletą różnych wzorów jodełkowych jest możliwość modeyfikoacji charakterystyki hydralicznej i termicznej wymiennika BPHE. Na przykład dwa wymienniki BPHE mogą mieć taki sam spadek ciśnienia po obu stronach mimo różnych natężeń przepływu.
 

Płyny mogą przechodzić przez wymiennik ciepła w różny sposób. W przypadku przepływów równoległych wyróżniamy dwie różne konfiguracje:

  • Współprądowa i przeciwprądowa
  • Przepływ współprądowy
  • Przepływ przeciwprądowy
  • Jest kilka różnych wersji pakietów płyt kanałowych. Na przykład:
  • Wymienniki BPHE z podwójnym obiegiem (Dual-Circuit)
  • Wymienniki BPHE typu Two-Pass, będące odpowiednikami dwóch urządzeń połączonych szeregowo.
  • Wymienniki BPHE typu Dual-over-Two-Pass

 

Kombinacje materiałów

Produkty BPHE są dzielone na kategorie w zależności od zastosowanych kombinacji materiałów i ciśnień konstrukcyjnych. Standardowe materiały to stal nierdzewna AISI 316, S, lutowane próżniowo z czystą miedzią jako wypełniaczem, C, lub wypełniacze na bazie niklu, N. Płyty przeznaczone do wymagających instalacji można wykonywać ze stali SMO 254 z wyższą zawartością molibdenu.