Układy sterowania dla chłodnictwa i klimatyzacji. Firma Carel oferuje rozwiązania standardowe, a także według specjalnych wymagań klienta dla układów sterowania w chłodnictwie, klimatyzacji, nawilżaniu, oraz dla instalacji wykorzystujących systemy zdalnego nadzoru i monitoringu.

carel-autoamtyka-1
carel-automatyka
nawilacze-carel
kontrolery-carel-automatyka
room-terminals-Carel
uC-Sistema
carel-autoamtyka-1 carel-automatyka nawilacze-carel kontrolery-carel-automatyka room-terminals-Carel uC-Sistema