Emerson Climate Technologies wprowadza wyjątkowy system monitoringu ZX Cloud do agregatów skraplających.
ZX Cloud to wyjątkowy system monitoringu firmy Emerson Climate Technologies, który udostępnia informacje na temat stanu działania urządzeń w czasie rzeczywistym. Pomaga on operatorom i usługodawcom zabezpieczyć systemy chłodnicze. W oparciu o informacje przechowywane na serwerze „w chmurze”, oprogramowanie ZX Cloud tworzy wizualizacje stanu roboczego. Pomaga ono zrozumieć i zanalizować właściwości systemu, takie jak częstotliwość cykli, przestoje, trendy i zmiany w zależności od takich czynników jak pora dnia, pora roku oraz obciążenie systemu. Rozwiązanie ZX Cloud zapewnia stały dostęp do informacji o systemie z dowolnego miejsca, co pozwala ograniczyć liczbę wizyt na miejscu.
 
W zastosowaniach związanych z detaliczną sprzedażą żywności, system chłodniczy jest zwykle największym konsumentem energii, ze względu na całodobowe działanie przez siedem dni w tygodniu. Podczas poszukiwań optymalizacji jednym z najbardziej efektywnych sposobów jest kontrola efektywności systemu chłodniczego. Zrozumienie wzorca zużycia energii przez system chłodniczy to kluczowy krok do ustalenia możliwości oszczędności energii.
 
Kontrola w czasie rzeczywistym pomaga przewidzieć kłopotliwe awarie. Zapewnia krótki czas reakcji i rozwiązywanie problemów na długo, zanim temperatura systemu przekroczy poziom krytyczny. Pomaga to zabezpieczyć chłodzone towary i uniknąć ich popsucia. Operator nie musi spędzać czasu na kontroli stanu systemu. Wygodny, konfigurowalny system ostrzegawczy automatycznie prześle wiadomość e-mail do operatora, jeśli stan systemu jest krytyczny.
 
Zgodnie z europejskim roporządzeniem F-gazowym, dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych, operatorzy systemów chłodniczych są zobligowani do ewidencjonowania regularnych przeglądów szczelności i konserwacji oraz dokumentowania zmian w napełnieniu instalacji . Platforma internetowa My ZX Cloud udostępnia cyfrowy rejestr, który pomaga operatorom spełnić wymagania nowych przepisów dotyczących gazów fluorowanych EC 517/2014.
 
Odpowiednie podzespoły oraz sprzęt do monitoringu są już zamontowane i okablowane wewnątrz agregatu skraplającego. Umożliwia to szybkie uruchomienie w miejscu instalacji.