W ofercie Alfaco pojawiły się pompy ciepła Versati III marki GREE, które służą do ogrzewania domu oraz wody użytkowej oraz chłodzenia w okresie lata.

Trzecia generacja urządzeń zyskała unowocześnioną konstrukcję i lepsze parametry pracy. Najnowsze pompy ciepła Gree są jeszcze bardziej energooszczędne, pracują cicho i efektywnie, . Zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy R32, wysoka wydajność grzewcza, wysoką klasą efektywności energetycznej A+++,  oraz długa, 5-letnia gwarancja wyróżniają je spośród dostępnych na rynku urządzeń.

Pompy ciepła są jednymi z najbardziej ekologicznych rozwiązań ogrzewania budynków. Nie generują żadnych zanieczyszczeń i spalin. Naturalne ciepło czerpane jest głównie z otoczenia. Zastosowanie pomp ciepła ma realny wpływ na poprawę jakości powietrza.

Jak działa pompa ciepła GREE VERSATI?
Ciepło przekazywane jest z otoczenia o wyższej temperaturze do układu, w którym jest niższa temperatura. Zadaniem pompy ciepła jest wymuszenie przepływu ciepła przeciwnego do naturalnego. Dla pompy ciepła Versati III marki Gree tymi układami są powietrze zewnętrzne oraz instalacje ogrzewania wewnątrz budynku czyli woda.  Pompy ciepła typu powietrze-woda są w stanie ogrzewać budynek przy temperaturach zewnętrznych nawet -25°C. Jedynym kosztem ogrzewania budynku jaki ponosimy jest koszt zasilania pompy ciepła energią elektryczną. Pobrane przez pompę ciepła z otoczenia ciepło może być wykorzystywane do ogrzewania domu oraz podgrzewania wody użytkowej.

W ofercie Alfaco znajdują się dwa rodzaje pompy ciepła powietrze-woda typu „Split” i „Monoblok”, które klient wybiera w zależności od potrzeb i dostępnej przestrzeni montażowej.

 

Pompa ciepła typu SPLIT

Zbudowana jest z jednostki zewnętrznej, instalowanej w otoczeniu budynku oraz wewnętrznej, montowanej najczęściej w kotłowni, garażu, czy łazience.  Urządzenie typu Split pozwala podłączyć bezpośrednio do jednostki wewnętrznej linię zasilającą wężownicę zasobnika CWU. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w standardzie wewnątrz urządzenia zaworu trójdrogowego. Pozwala to na montaż mniejszej ilości komponentów w instalacji ciepłej wody użytkowej oraz sprawne zarządzanie pracą zaworu z poziomu sterownika pompy ciepła.

Jednostka wewnętrzna jest elementem łączącym i wymieniającym ciepło między układem czynnika chłodniczego i układem centralnego ogrzewania wewnątrz budynku. Konieczne jest wykonanie instalacji chłodniczej przez podmioty posiadające odpowiednie  uprawnienia (F-gazowe).

Zalety:

 • cicha praca
 • wbudowany zawór 3-drogowy (ogrzewanie + CWU)
 • Obsługa zbiornika ciepłej wody użytkowej
 • Wydajna praca do -25oC
 • Sterowanie Wi-Fi
 • Alternatywna grzałka elektryczna w standardzie
 • Opcjonalne sterowanie BMS
 • Wysokie COP i EER
 • Możliwość zastosowania klimakonwektorów
 • Niezawodność
 

 

 

Pompa ciepła typu MONOBLOK

Urządzenia typu Monoblok wymagają jedynie montażu jednostki na zewnątrz budynku, nie posiadają odseparowanych od siebie jednostek. Wszystkie komponenty zostały zwarte w jednym urządzeniu zewnętrznym, które za pomocą rur jest bezpośrednio połączone z instalacją wodną ogrzewanego budynku. Pozwala to na oszczędność miejsca i łatwiejszy montaż (m.in. niewymagane jest prowadzenie instalacji czynnika chłodniczego). Montaż może być wykonany przez podmioty nieposiadające uprawnień F-gaz.  Pompy te realizują ogrzewanie niskotemperaturowe, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i dają możliwość podłączenia klimakonwektorów. Dzięki bogatym opcjom sterowania: ze sterownika przewodowego, aplikacji Wi-Fi, jak i systemu BMS, Gree Versati to urządzenie uniwersalne i funkcjonalne.

 

Zalety:

 •  zwarta konstrukcja, tylko jedna jednostka zewnętrzna
 • brak konieczności wykonywania instalacji chłodniczej
 • brak konieczności posiadania uprawnień F-gaz
 • Kompaktowa budowa
 • Wydajna praca do -25oC
 • Sterowanie Wi-Fi
 • Opcjonalne sterowanie BMS
 • Wysokie COP i EER
 • Obsługa zbiornika ciepłej wody użytkowej
 • Możliwość zastosowania klimakonwektorów
 • Łatwy montaż

 

 

SZEROKI WYBÓR ODBIORNIKÓW CIEPŁA

 Pompa ciepła może współpracować z wieloma rodzajami odbiorników ciepła:

 • ogrzewanie podłogowe tzn. podłogówka czyli instalacja płaszczyznowa jest w przypadku pomp ciepła
 • klimakonwektory są często wykorzystywane, pozwalają na wybór różnych typów urządzeń (m.in. ścienne, konsole, kanałowe, kasetonowe).
 • klasyczne grzejniki: pompy ciepła mogą być zintegrowane z klasycznymi grzejnikami wysokotemperaturowymi w istniejących instalacjach oraz ze zbiornikami ciepłej wody użytkowej.

 

MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI

Pompa ciepła daje możliwość integracji z innymi źródłami ciepła, takimi jak szczytowa grzałka elektryczna, kocioł gazowy, czy instalacja solarna. Mogą one być wykorzystywane alternatywnie przy skrajnych temperaturach zewnętrznych oraz zapewniają niezawodność ogrzewania budynku. Możliwe jest również połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Pozwala to w tani i ekologiczny sposób uzyskać energię elektryczną.

BEZOBSŁUGOWE DZIAŁANIE

Pompa ciepła nie wymaga obsługi użytkownika po ustawieniu prawidłowych nastaw przy rozruchu. W przeciwieństwie do kotłów na paliwa stałe niewymagane jest składowanie i uzupełnianie paliwa, usuwanie produktów spalania oraz częsta konserwacja urządzenia.

MOŻLIWOŚĆ CHŁODZENIA

Dzięki swojej konstrukcji pompa ciepła umożliwia chłodzenie budynku latem. Wybierając odpowiednie odbiorniki ciepła w budynku (instalacja płaszczyznowa lub klimakonwektory) jesteśmy w stanie latem realizować efektywne chłodzenie.

EKONOMIA

Użytkowanie pompy ciepła Gree to znaczna energooszczędność - ciepło ze środowiska jest całkowicie bezpłatne, a jedynym kosztem eksploatacji jest energia elektryczna używana do pracy pompy ciepła. Współczynnik efektywności grzania COP dla pomp ciepła powietrze-woda wynosi standardowo od 4,0 do 5,0. Oznacza to, że ok. 75-80% ciepła wykorzystywanego do ogrzewania budynku czerpiemy bezpłatnie ze środowiska.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Zastosowana dwustopniowa sprężarka rotacyjna, pracująca z czynnikiem R32, zapewnia wysoką wydajność pomp ciepła. Urządzenie posiada zdolność do regulacji temperatury wody w szerokim zakresie. Dla ogrzewania jest to 20° do 60°C, dla chłodzenia 7° do 25°C oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej 40° do 80°C.Jednocześnie urządzenia Gree Versati mogą pracować w skrajnych warunkach zewnętrznych. Dla grzania warunki otoczenia to przedział -25°~35°C, a dla chłodzenia to aż 10°~48°C. W przypadku awarii, pompa ciepła Split może nadal realizować funkcje ogrzewania poprzez uruchomienie wbudowanej dodatkowej grzałki elektrycznej.

SZEROKIE OPCJE STEROWANIA

 Urządzenie zostało wyposażone w wielofunkcyjny, dotykowy sterownik. Intuicyjna obsługa i mnogość funkcji sterownika pozwalają w prosty sposób dostosować prace pompy ciepła do oczekiwań klienta. Jedną z kluczowych funkcji jest sterowanie pogodowe. Sterownik na podstawie temperatury zewnętrznej dostosowuje parametry pracy urządzenia, aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć efektywność. Pompy ciepła Gree oferują wiele możliwości sterowania w standardzie. Użytkownik ma możliwość ustawienia temperatury wody obiegowej, zadanej wartości temperatury pokojowej lub sterowania za pomocą termostatu pokojowego. Inteligentny sterownik posiada standardowo moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalne sterowanie pompą ciepła z poziomu aplikacji. Ponadto istnieje możliwość połączenia pompy ciepła z systemem inteligentnego zarządzania budynkiem BMS.

 

POBIERZ DOKUMENTACJĘ >>>