Idealne rozwiązanie do małych sklepów detalicznych i do gastronomii

Rodzina wewnętrznych agregatów Copeland EazyCool ZX to idealne rozwiązanie do instalacji miejskich
z ograniczeniami przestrzeni i hałasu, a także do stosowania w obszarach o ekstremalnych warunkach pogodowych.

Typowe zastosowania agregatów Copeland EazyCool ZX:

  • sklepy spożywcze
  • stacje paliw
  • chłodnie, sklepy, bary,restauracje szybkiej obsługi

Możliwość pracy w środowiskach miejskich oraz w ekstremalnych warunkach pogodowych.
Montaż agregatów chłodniczych na dachu nie zawsze jest możliwy, a jednostki zainstalowane na elewacjach emitują
hałas, co stanowi problem w dzielnicach mieszkaniowych. W krajach o gorącym klimacie, w których temperatura
otoczenia jest wysoka, agregat chłodniczy może działać poza zakresem idealnej wydajności lub charakterystyki
pracy. W niskiej temperaturze jednostki mogą być narażone na działanie śniegu, lodu i soli. Takie ekstremalne warunki
pogodowe mogą skutkować wyłączaniem, a nawet awariami systemu, przekładającymi się na pogorszenie jakości żywności,
skrócenie okresu użytkowania i wysokie koszty eksploatacji. Instalacja agregatu chłodniczego w pomieszczeniu zapewnia
stałą temperaturę otoczenia, co umożliwia pracę z najwyższą wydajnością oraz eliminuje problem wykraczania poza
charakterystykę pracy.

Prosta instalacja
Agregaty są przygotowane do współpracy ze standardowymi przewodami powietrznymi, co przekłada się na łatwą
instalację i niższe koszty montażu, ponieważ nie są wymagane następujące podzespoły:
• Skraplacz zdalny
• Dodatkowa skrzynka elektryczna
• Dodatkowe okablowanie i orurowanie

Jeden agregat chłodniczy — wiele czynników chłodniczych przy najlepszej wydajności
Wszystkie wewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland ZX współpracują z wieloma czynnikami chłodniczymi. Zależnie
od zastosowania modele współpracują z czynnikami R134a, R404A, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A i R513A.
Pozwoliło to zmniejszyć liczbę modeli, uprościć logistykę i poprawić elastyczność.

Integracja ze środowiskiem miejskim dzięki ograniczeniu hałasu
Znaczne ograniczenie hałasu:
• Integracja wentylatorów wysokociśnieniowych i dostosowanie do standardowych kanałów umożliwia pracę z maksymalnym
tłumieniem dźwięku.
• Inteligentną regulację prędkości obrotowej wentylatora można dopasować do wymogów zastosowania i zmniejszyć
dzięki temu poziom głośności.

Oszczędności energii
• Cyfrowa regulacja wydajności od 10% do 100% zapewnia dokładnie wymagane zapotrzebowanie na chłodzenie
i pozwala precyzyjnie ustawiać temperatury parowania
• Lepsze połączenie wężownicy skraplacza i wentylatora z automatycznym dopasowaniem temperatury skraplania
do warunków otoczenia
• Technologia wtrysku pary w modelach niskotemperaturowych jeszcze bardziej poprawia wydajność roboczą
• Agregaty chłodnicze ZX spełniają wymagania dyrektywy dotyczącej ekoprojektu (2009/125/WE).

 

Wysoka niezawodność dzięki diagnostycznym funkcjom zabezpieczającym
Wyjątkowy sterownik systemu w czasie rzeczywistym informuje o stanie roboczym. Umożliwia precyzyjną regulację
wszystkich ważnych parametrów z myślą o optymalizacji pracy. Sterownik obsługuje protokół komunikacji Modbus i zapewnia
łatwą personalizację za pomocą klawiszy skrótów. Ponadto oferuje wyjątkową ochronę w następujących przypadkach:
• Przetężenie
• Asymetria faz
• Utrata fazy
• Nieprawidłowa kolejność faz


Galwanizowane panele i powlekany skraplacz zapewniają wysoki poziom ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Obniżone całkowite koszty eksploatacyjne
Krótki czas montażu, niezrównana efektywność oraz wysoka niezawodność agregatu skraplającego Copeland EazyCool ZX
pomagają klientom zmniejszyć do minimum całkowite koszty eksploatacji.
Serię wewnętrznych agregatów chłodniczych Copeland EazyCool zaprojektowano specjalnie, aby zaspokoić potrzeby
szerokiej gamy zastosowań chłodniczych w zakresie średnich i niskich temperatur parowania.