Firma Alfaco Polska sp. z o.o. dostawcą systemów nawilżania humiSteam do obiektu Orange Office Park w Krakowie.

Orange Office Park to nowoczesny park biurowy w krakowskiej dzielnicy Zabłocie. Kompleks, realizowany w czterech etapach,     będzie docelowo oferować 35 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej oraz 550 miejsc parkingowych.

Firma Alfaco Polska sp. z o.o. dostarczyła 9 systemów nawilżania humiSteam firmy CAREL do obiektu Orange Office Park. Jesienią 2016 planowanych jest  5 kolejnych systemów.

CAREL produkuje izotermiczne nawilżacze elektrodowe od ponad 30 lat wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie automatyki przemysłowej i sterowników.

humiSteam to rozwiązanie, w którym produkcja pary kontrolowana jest przez sygnał zewnętrzny, możliwe jest też sterowanie/komunikacja  poprzez  BMS lub higrostat podłączony bezpośrednio do nawilżacza i zawiera się w przedziale od 1,5 do 65 kg/h. Pracując w trybie ON/OFF przy prostym połączeniu może włączyć/wyłączyć produkcję pary. Przy proporcjonalnym trybie, nawilżacz produkuje ilość pary proporcjonalną do sygnału (0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) wytwarzanego przez zewnętrzny kontroler, pomiędzy 20% a 100% maksymalnej wydajności. Nawilżacze dodatkowo, wyposażone są w interfejs RS485 z protokołem Modbus umożliwiający zdalną konfiguracje i kontrolę poprzez BMS.

Zaletą nawilżaczy elektrodowych jest działanie z wodą bieżącą o przewodności od 75 do 1250 µs/cm. Oprogramowanie kontrolne automatycznie dostosowuje pracę na podstawie właściwości wody, optymalizując czas pracy bez konieczności serwisowania. Nawilżacze posiadają możliwość regulacji przydatnej w użytkowaniu w warunkach domowych czy przemysłowych, bez wygórowanych wymagań. humiSteam posiadają cylindry z ocynkowanymi elektrodami i filtr przeciw osadzaniu się kamienia na dnie, co realnie wydłuża czas pracy bez konieczności serwisowania.

Wbudowany czujnik przewodności i oprogramowanie kontrolne optymalizujące zużycie energii i koszty utrzymania, zapewniając wydajną pracę w ciągu całego okresu użytkowania cylindra.