CAREL wprowadził do oferty nową kartę rozszerzeń z wejściem cyfrowym.

Rozszerzenia I / O to moduły można dodać do typowej aplikacji klimatyzacyjnej, zwiększając liczbę wejść i wyjść dostępnych w sterowniku, tym samym zoptymalizując elastyczność i modułowość rozwiązań.

 Urządzenie znajduje zastosowanie w sekcjach wentylacyjnych składających się z kilku wentylatorów z silnikami elektronicznymi; w takim przypadku należy monitorować prędkość poszczególnych urządzeń, aby sprawdzić ich stan pracy i odpowiednio zareagować na inne wentylatory w przypadku awarii jednego z nich. Od wielu lat Carel oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do obsługi dużych systemów, takie jak centrale wentylacyjne czy dry coolery, w których wentylatory są wyposażone w elektronikę komunikującą się poprzez Modbus®, umożliwiającą bezpośrednie monitorowanie ich stanu pracy.

 Mniejsze jednostki pod względem wielkości i wydajności mają prostsze i bardziej ekonomiczne wentylatory, które nie są wyposażone w komunikację szeregową i zapewniają sygnał impulsowy oparty na prędkości obrotowej, który można odczytać za pomocą szybkich wejść cyfrowych. Jest to podstawa do opracowania nowej karty rozszerzeń wejść cyfrowych CAREL, idealnego rozwiązania w przypadkach, w których konieczne jest odczytanie wielu wejść cyfrowych (w tym szybkich wejść do 500 Hz), przy ograniczeniu całkowitej liczby wejść / wyjść i wymagania miejsc, dodając tylko te które są potrzebne.

 Jednym z typowych przykładów są modułowe szafy serwerowe stosowane do chłodzenia centrów danych, bardzo kompaktowe jednostki, które nie wymagają skomplikowanej architektury sterowania urządzeniami ani specjalnych czujników do ich działania. Posiadają jedną sekcję wentylacyjną z co najmniej 8 równoległymi wentylatorami, które muszą być monitorowane indywidualnie. W takim przypadku odczyt sygnału jest prostym i skutecznym sposobem weryfikacji działania, a także bardziej są ekonomicznym rozwiązaniem niż instalowanie drogich czujników natężenia przepływu powietrza.

 Nowa karta rozszerzeń zawiera dużą liczbę wejść cyfrowych dla zapewnienia maksymalnej elastyczności w różnych zastosowaniach: jest to niezbędne w przypadku jednostek, w których główny sterownik ma ograniczoną liczbę wejść i wyjść, podczas gdy wiele wejść cyfrowych musi być podłączonych, na przykład w celu wykrycia alarmu lub różnych sygnałów.

 Cała gama rozszerzeń I / O może być zintegrowana z rozwiązaniami opartymi na platformach sterowników programowalnych CAREL pCO i c.pCO lub z architekturą wykorzystującą różne kontrolery.