GRUPA CAREL PRZEJMUJE POLSKIEGO DYSTRYBUTORA, UMACNIAJĄC SWOJĄ POZYCJĘ W EUROPIE WSCHODNIEJ

Grupa Carel kontynuuje swoją strategię rozwoju zagranicznego poprzez przejęcie, wchodząc w posiadanie jej polskiego dystrybutora Alfaco Polska Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, Polska, współpracującego z Carel od 20 lat.

Alfaco Polska Sp. z o.o opublikowało wartość sprzedaży na poziomie 11 milionów euro w 2016 roku, co daje wzrost o około 18% względem roku 2015, w tym 10 milionów pochodzi z rynku krajowego, natomiast pozostała część z Ukrainy oraz obszaru Morza Bałtyckiego.

Polska to dynamicznie rozwijający się kraj z bardzo wysokim poziomem wzrostu gospodarczego w porównaniu do średniej z 28 krajów UE, jak również posiadający strategiczne położenie geograficzne dla rynku Europy wschodniej. Co więcej, kraj ten posiada silną bazę przemysłową oraz wysoki potencjał wzrostu w odniesieniu do infrastruktury.

Inwestycja Grupy Carel ma na celu wzmocnienie wzrostu, który firma odnotowała w ciągu ostatnich kilku lat na rynku polskim, ukraińskim oraz obszaru Morza Bałtyckiego, gdzie w ciągu kolejnych kilku lat przewiduje się dwucyfrowy wzrost zapotrzebowania rynku na sprzęt chłodniczy oraz klimatyzacyjny. Zgodnie ze swoją misją, Carel będzie dalej inwestować w wysokowydajne rozwiązania, które wykorzystują naturalne czynniki chłodnicze, zapewniając wsparcia specjalistycznego lokalnym producentom z branży HVAC w Polsce, którzy są coraz bardziej aktywni na rynkach europejskich oraz międzynarodowych.

„Alfaco był naszym bardzo ważnym, długotrwałym partnerem w Polsce”, skomentował Francesco Nalini, Dyrektor Zarządzający Grupy Carel. „Dzięki przejęciu kontynuujemy naszą strategię ugruntowania bezpośredniej obecności na wszystkich rynkach międzynarodowych, co oznacza, że możemy być blisko naszych klientów oraz dostarczać im wsparcie w dziedzinach technologii, logistyki oraz usług.”

Obecnie, polski oddział Grupy Carel zatrudnia lokalnie 38 osób. Zarząd firmy to: Jarek Baranczenko - Prezes Zarządu, Luigi Rossi Luciani (Prezes Grupy Carel) oraz Mirco Cauz (Dyrektor Zarządzający Grupy Carel dla regionów Centralnej oraz Południowej Europy), zostali powołani na Członków Zarządu Alfaco Polska Sp. z o.o.

„Przez ostatnie 25 lat, Alfaco Polska Sp. z o.o. stworzyło bardzo mocną pozycję na rynku polskim”, wyjaśnił Jarek Baranczenko, Prezes Zarządu Alfaco CAREL. „Nasza struktura organizacyjna z sześcioma różnymi lokacjami w Polsce pozwala nam na dotarcie do szerokiego grona klientów, dostarczając wsparcie techniczne oraz wydajność logistyczną. Przejęcie Spółki przez Grupę CAREL pomoże nam w lepszym spełnianiu potrzeb rynku krajowego oraz zagranicznego. Innowacje, odpowiedzialność oraz jakość są kamieniem węgielnym, który definiuje nas w branży oraz wzmacnia naszą pozycję rynkową.”

Grupa Carel zakończyła rok 2016 z łącznym wynikiem sprzedaży na poziomie 231 milionów euro, co stanowi wzrost o 13,5% względem roku 2015; co więcej, rynki europejskie osiągnęły całkowity średni wzrost na poziomie 19%.

 O firmie CAREL

CAREL jest światowym liderem sterowników dla systemów klimatyzacji, chłodnictwa oraz ogrzewnictwa, jak również systemów nawilżania oraz chłodzenia adiabetycznego. Nasze produkty są zaprojektowane, aby obniżyć zużycie energii oraz ograniczyć wpływ sprzętu oraz systemów na środowisko. Nasze rozwiązania są wykorzystywane do celów komercyjnych, przemysłowych oraz mieszkaniowych. CAREL posiada 20 w pełni kontrolowanych spółek zależnych oraz 7 zakładów produkcyjnych, jak również partnerów oraz dystrybutorów w kolejnych 75 krajach.