Firma Alfaco Polska Sp. z o. o. podpisała z bankiem PKO Bank Polski SA umowę na dostawę urządzeń GREE.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, jest także wiodąca grupa finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem polskiego sektora bankowego zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest obsługa przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego przekracza 29 tys. etatów.