W segmencie ogrzewania i chłodzenia mieszkaniowego, przepisy dotyczące F-gazów i etykiet energetycznych,

wraz z poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii i optymalizacją zużycia, stają się podstawą do wyboru coraz bardziej wydajnych rozwiązań o niskim wpływie na środowisko. Rozporządzeni unijne 517/2014 istotnie wpłynęła na rynek pomp ciepła. Ustawa F-gazowa ograniczyła dopuszczalny wskaźnik GWP dla stosowanych czynników, powodując wycofanie pomp ciepła zawierających czynnik niebezpieczny dla środowiska. Rozwiązaniem jest zastosowanie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym, jakim jest propan R290, co zwalnia zarówno z obowiązkowych kontroli, jak i rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów.

 Przy współpracy z wiodącymi producentami w branży, CAREL oferuje elastyczne rozwiązania dla rynku domowych pomp ciepła, z produktami spełniającymi główne wymagania w tym sektorze jak: wysoka efektywność sezonowa (SCOP), stosowanie naturalnych czynników chłodniczych (R290), zmniejszone zużycie energii, zgodność z przepisami dotyczącymi oznaczania F-gas, ekoprojektu i etykietowania energetycznego, stabilne i precyzyjne algorytmy sterowania, zaawansowane funkcje łączności lokalnej i zdalnej.

DC Residential HP to rozwiązanie, które łączy kilka produktów z portfolio CAREL, dedykowanych do budowy pomp ciepła do zastosowań domowych, poprzez oprogramowanie, które integruje platformę c.pCO sterowników programowalnych, rodzinę sterowników power + dla sprężarek DC , technologię EEV  po dotykowe interfejsy sterowania pGDX.

Rzeczywisty wzrost wydajności systemu ( DC inverter + EEV)

Zastosowanie sprężarek DC gwarantuje wyższą efektywność energetyczną niż jakakolwiek inna technologia dostępna na rynku, z bardzo szerokim zakresem modulacji wydajności chłodniczej. Główne cechy technologii prądu stałego to niski poziom hałasu, doskonały stosunek wielkości sprężarki do mocy, rzadsze konserwacje i dłuższa żywotność urządzenia, ze względu na zmniejszoną liczbę cykli włączania / wyłączania. CAREL przetestował i certyfikował ponad 80-90+ modeli różnych producentów w swoich laboratoriach, udostępniając je do zarządzania przez sterowniki c.pCO; gwarantuje to pełną kontrolę nad urządzeniem, a wiele funkcji oprogramowania zapewniają maksymalną niezawodność.

Sterowniki c.pCO są w pełni programowalne i można je konfigurować za pomocą narzędzia programistycznego c.suite. Narzędzie zapewnia szeroką gamę bibliotek z różnymi funkcjami: od podstawowych funkcji logiczno-arytmetycznych po złożone algorytmy sterowania do zarządzania różnymi urządzeniami, zarówno CAREL, jak i firm zewnętrznych. Integracja tych elementów z własnym know-how klienta, zastosowana przy użyciu standardowego i bezpiecznego kodu, umożliwia projektowanie i rozwój aplikacji, dzięki czemu każdy system stanie się indywidualnym systemem klienta.

Opracowano kompletną platformę do zarządzania zaawansowanymi urządzeniami, aby spełnić obecne wymagania rynku dotyczące oszczędności energii i lepszej wydajności. Oprogramowanie może być używane od razu, aby każdy producent mógł szybko stworzyć i uruchomić wydajną pompę ciepła. Elastyczność platformy kontrolnej c.pco pozwala naszym klientom w kilku prostych krokach dostosować nasz system sterowania do przewidywanego układu jednostek.

Główne funkcje zapewniane przez oprogramowanie to

  • Obieg centralnego ogrzewania (ogrzewanie / chłodzenie) i ciepła woda użytkowa
  • Obsługiwane modele powietrze-woda / woda-woda / solanka-woda;
  • Urządzenia oszczędzające energię CAREL: inverter mocy + DC, EEV;
  • Modulowane sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (wentylator, pompy, grzejniki);
  • Dynamiczna kontrola granic operacyjnych dla wysokiej wydajności;
  • Odszranianie, przeciw zamarzaniu, przeciw Legionelli, krzywe klimatyczne i inne specyficzne funkcje na rynku mieszkań;