Już dostępny “c.pCOe Enhanced”- nowa płyta IO zawierająca zintegrowany sterownik unipolarnego elektronicznego zaworu rozprężnego.

Nowy produkt wzbogacił aktualna gamę modułów rozszerzeń CAREL pCOe i c.pCOe.

Karta rozszerzeń c.pCO Enhanced wyposażona jest w:
· 10 Uniwersalnych kanałów służących do mierzenia aktywnych i pasywnych czujników, sygnałów cyfrowych oraz konfigurowalnych jako PWM lub analogowe wyjścia 0-10V.
· 6 wyjść cyfrowych (5 SPST e 1 SPDT przekaźnik)
· Zintegrowany sterownik unipolarnego elektronicznego zaworu rozprężnego.
· Terminal Vbat do połączeń modułu Ultracap do zabezpieczania i zamknięcia zaworu w razie zaniku zasilania.