CAREL@Euroshop świętuje 50 lat innowacji i zrównoważonego rozwoju

CAREL będzie uczestniczyć w targach Euroshop 2023, stoisko E 01, hala 16, świętując 50-lecie.

W kluczowym etapie walki ze zmianami klimatycznymi, gdy najnowsze przepisy i obecna sytuacja makroekonomiczna wymagają ważnych przemyśleń na temat optymalizacji zużycia energii w celu maksymalizacji wykorzystania i minimalizacji odpadów, CAREL zaproponuje na wydarzeniu rozwiązania, które pozwolą skutecznie ograniczyć zużycie, przeciwdziałać problemom wyższych kosztów i ograniczyć wpływ na środowisko. Zrównoważony rozwój to podejście, które stało się nieodzowne dla branż jutra, zgodnie z celami ESG.

Historia zrównoważonego rozwoju CAREL rozpoczęła się wraz z założeniem Grupy w 1973 roku. Z biegiem czasu ewoluowały technologie i potrzeby a wraz z nimi również cele i środki do ich osiągnięcia. Dziś, jeszcze bardziej niż wczoraj, strategię, która napędza innowacyjność w Grupie, najlepiej można określić jako „zrównoważony sukces”. Strategia ta kieruje ciągłym poszukiwaniem rozwiązań opracowanych w celu zagwarantowania wysokiej wydajności i oszczędności energii, niezależnie od podejścia przyjętego przez klientów i partnerów przy budowie ich agregatów i systemów chłodniczych.

Kompatybilność z naturalnymi czynnikami chłodniczymi jest jedną z mocnych stron oferty produktów CAREL: umożliwia poprawę wydajności systemów chłodniczych przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego aplikacji, których częścią są te rozwiązania, dodatkowo zoptymalizowanych przez usługi cyfrowe i łączność. Od najnowszych sterowników do kompaktowych agregatów skraplających CO2, po pełną gamę sterowników do witryn chłodniczych i wysokowydajnych rozwiązań stosowanych w agregatach chłodniczych semi-plug-in, zarówno na CO2, jak i na propan, a także w systemach z pętlą wodną lub chłodzonych powietrzem.

Zrównoważony rozwój, do którego dąży CAREL, jest również realizowany poprzez adaptację i dostosowywanie rozwiązań do potrzeb klientów, minimalizację czasu wprowadzenia na rynek i inwestycji potrzebnych do zaproponowania kombinacji, które można łatwo dostosować do różnych potrzeb aplikacji. Zmniejszenie złożoności w projektowaniu, budowie i uruchamianiu poszczególnych jednostek lub systemów chłodniczych jest wartością, która pozwala na konkretne oszczędności i ułatwia synergię między różnymi jednostkami i obszarami o największym zużyciu energii. Dostosowanie nie ogranicza się do prostego łączenia istniejących elementów, ale obejmuje raczej możliwość działania na funkcjach logicznych na poziomie oprogramowania. Tutaj po raz kolejny CAREL oferuje znaczną wiedzę i know-how zarówno w termodynamice, jak i w zastosowaniach końcowych, co widać w  produktach zaprojektowanych w celu zaspokojenia potrzeb chłodnictwa komercyjnego. Dzięki temu know-how CAREL może również wspierać klientów przez cały cykl życia systemu, tak aby przez cały czas gwarantować oczekiwaną wydajność. Już od etapu projektowania i wstępnej konfiguracji, doświadczenie i technologia CAREL są dostępne do wspierania instalacji w terenie za pośrednictwem dedykowanych aplikacji i lokalnych przełożonych. Zdalne usługi cyfrowe umożliwiają użytkownikom końcowym trwałe utrzymanie najlepszej wydajności i kontrolę kosztów zarządzania systemem w czasie dzięki zaawansowanej analizie danych i raportom, które proaktywnie sugerują najskuteczniejsze działania usprawniające.