W pierwszej połowie 2021 roku firma CAREL wprowadziła do oferty nową kartę rozszerzeń z wejściem cyfrowym

Rozszerzenia I / O to moduły, które można dodać do typowej aplikacji klimatyzacyjnej, aby zwiększyć liczbę wejść i wyjść dostępnych w sterowniku, a tym samym zoptymalizować elastyczność i modułowość rozwiązań.

Jednym z najczęstszych zastosowań są sekcje wentylacyjne składające się z kilku wentylatorów z silnikami elektronicznymi; w takim przypadku należy monitorować prędkość poszczególnych urządzeń, aby sprawdzić ich stan pracy i odpowiednio zareagować na inne wentylatory w przypadku awarii jednego z nich. CAREL od wielu lat oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do obsługi dużych systemów, takich jak centrale wentylacyjne czy dry coolery, w których wentylatory są wyposażone w elektronikę komunikującą się poprzez Modbus®, umożliwiającą bezpośrednie monitorowanie ich stanu pracy.

Jednak jednostki, które są mniejsze pod względem wielkości i wydajności, mają prostsze i bardziej ekonomiczne wentylatory, które nie są wyposażone w komunikację szeregową i zapewniają sygnał impulsowy oparty na prędkości obrotowej, który można odczytać za pomocą szybkich wejść cyfrowych. Jest to podstawa do opracowania nowej karty rozszerzeń wejść cyfrowych CAREL, idealnego rozwiązania we wszystkich przypadkach, w których konieczne jest odczytanie wielu wejść cyfrowych (w tym szybkich wejść do 500 Hz), jednak przy ograniczeniu całkowitej liczby wejść / wyjść i wymagane miejsce, dodając tylko te, które są potrzebne.

Jednym z typowych przykładów są tak zwane modułowe szafy serwerowe stosowane do chłodzenia centrów danych, bardzo kompaktowe jednostki, które nie wymagają skomplikowanej architektury sterowania urządzeniami ani specjalnych czujników do ich działania. Posiadają one jedną sekcję wentylacyjną z co najmniej 8 równoległymi wentylatorami, które muszą być monitorowane indywidualnie. W takim przypadku odczyt sygnału jest prostym i skutecznym sposobem weryfikacji działania, a także bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż instalowanie drogich czujników natężenia przepływu powietrza.

Nowa karta rozszerzeń zawiera dużą liczbę wejść cyfrowych, aby zapewnić maksymalną elastyczność w różnych zastosowaniach: jest to niezbędne w przypadku jednostek, w których główny sterownik ma ograniczoną liczbę wejść i wyjść, podczas gdy wiele wejść cyfrowych musi być podłączonych, na przykład w celu wykrycia alarmu lub różnych sygnałów.

Cała gama rozszerzeń I / O może być zintegrowana z rozwiązaniami opartymi na platformach sterowników programowalnych CAREL pCO i c.pCO lub z architekturą wykorzystującą różne kontrolery.