Firma Alfaco Polska Sp. z o.o., czołowy dystrybutor kompleksowych rozwiązań HVAC/R, członek Grupy Carel specjalizującej się w rozwiązaniach sterujących dla sektorów chłodnictwa, klimatyzacji i nawilżania powietrza, podpisała z Politechniką Warszawską porozumienie o współpracy badawczo rozwojowej w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji.

W dniu 8 listopada, odbyło się spotkanie przedstawicieli Grupy Carel z Władzami Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni wraz z Tomaszem Andrackim Dyrektorem ds. Rozwoju Rynku Retail podpisali porozumienie badawczo dydaktyczne. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele przedstawiciele Politechniki Warszawskiej dr inż. Jarosław Chudzicki - Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni - Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, mgr inż.  Waldemar Sander, dr inż. Piotr Ziętek, dr inż. Michał Sobieraj oraz przedstawiciele Carel, Michał Grabowski Kierownik Projektu Działu Chłodnictwa, Joanna Niścigorska Kierownik ds. Marketingu i PR.

- Ideą przewodnią współpracy jest rozwój innowacyjnych technologii, działalności naukowej oraz szerzenie i doskonalenie wiedzy wśród studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie systemów chłodniczych i automatyki a także IoT, mówi Tomasz Andracki  Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Retail Carel. Rynek Chłodniczy zmienia się, a grupa Carel stawia na rozwój odpowiadając na jego potrzeby. Współpraca ta ma wymiar nie tylko rozwojowy w sensie technologii ale również edukacyjny. Widzimy ogromny potencjał wśród studentów, dlatego chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

 Partnerzy spodziewają się, że wspólne przedsięwzięcie jakim będzie projekt i budowa stanowiska badawczo dydaktycznego w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej, będzie korzystnym rozwiązaniem i odpowiedzią na przepisy unijne dotyczące ograniczenia czynników chłodniczych o wysokim GWP.

- Planujemy budowę dydaktyczną pętli wodnej przy zastosowaniu technologii Heos firmy CAREL, rozwiązanie dla chłodnictwa komercyjnego, które łączy wysoką wydajność energetyczną, precyzyjną kontrolę temperatury wewnątrz jednostek chłodniczych, szybką instalację i elastyczność projektową, dostępne również dla R290, CO2. Sterowanie i kontrola parametrów odbywać się będzie za pomocą lokalnego systemu nadzoru Boss oraz sterownika programowalnego c.pco, mówi Michał Grabowski Kierownik Projektu Działu Chłodnictwa Carel.
 

Plany przewidują rozpoczęcie budowy systemu w kolejnym semestrze i udostępnienie go gronu dydaktycznemu w nowym roku akademickim.