System klimatyzacji centrum danych to jeden z kluczowych elementów infrastruktury dla poprawnego działania sprzętu IT (ITE)

information technology equipment): urządzenia przetwarzania i przechowywania danych generują ciepło (do kilki kW na metr kwadratowy pomieszczenia), które należy odprowadzić by utrzymywać temperaturę w granicach zapewniających optymalne warunki pracy urządzeń.  Wilgotność także musi być kontrolowana, jako że za niski poziom zwiększa ryzyko wyładować elektrostatycznych, a za wysoki przyspiesza korozję i wpływa na działanie niektórych urządzeń.

Rozwiązania Carel dla serwerowni:

  • maksymalną precyzję: zapewniają idealną temperaturę i wilgotność dla sprzętu IT;
  • oszczędność Energii: dzięki systemom chłodzenia adiabatycznego, elektronicznym zaworom rozprężnymi i Power+;
  • elastyczność i Integrację: z pomocą programowalnych kontrolerów pCO;
  • łączność: odbieranie i dzielenie informacji pomiędzy urządzeniami i systemami BMS;
  • niezawodność i optymalizację: dzięki platformie Tera i zdalnej kontroli PlantVisor.